Privacy policy

Dit privacystatement van Register Association Executive (hierna: RAE) is bedoeld om u te informeren over hoe RAE omgaat met persoonsgegevens van bezoekers van de website van RAE, van bezoekers die het leden-gedeelte van de website bezoeken, die zich aanmelden voor nieuwsbrieven of andere informatie en van deelnemers aan door RAE georganiseerde acties.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Register Accounts Executive, gevestigd te 2585 EW Den Haag, Laan Copes van Cattenburch 79.

Verwerkte gegevens [NB: zie voor al dan niet verplichte melding bij het CBP de Handreiking Vrijstellingsbesluit op www.cbpweb.nl] RAE verwerkt de volgende persoonsgegevens: Bedrijfsnaam en contactpersoon, NAW- gegevens en emailadres. RAE heeft deze verwerking van persoonsgegevens als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens op [datum] aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. De melding van [naam verantwoordelijke] vind u op de site van het CBP (www.cbpweb.nl) onder het kopje openbare registers, onder meldingsnummer [meldingsnummer].

Derden/bewerkers
Voorzover RAE voor de in dit Privacystatement vermelde doeleinden gebruik maakt van de diensten van derden en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft RAE de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden worden verwerkt.

Websites van derden
Met uitzondering van websites van derden die RAE als bewerker inschakelt, is dit Privacystatement niet van toepassing op de websites van derden waarnaar RAE een hyperlink aanbiedt. RAE is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden.

Doeleinden verwerking
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in een of meer gegevensbestanden en gebruikt voor de volgende doeleinden: 

  • ter verbetering van de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website;
  • om te voldoen aan wet- en regelgeving;
  • voor toegang tot het leden-gedeelte van de website;
  • voor het beheer van de ledenadministratie;
  • voor communicatie over activiteiten van RAE;
  • om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten;
  • om u informatie te sturen bijvoorbeeld via e-mail, mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS−berichten) of per gewone post;
  • [etc]
  • om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties;
  • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) de website;

De gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Gebruik van cookies

De website www.register-ae.nl maakt gebruik van cookies. Bij uw bezoek aan de site wordt u gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Indien u die toestemming geeft kunnen de hieronder onder A. tot en met D. beschreven cookies worden geplaatst. Indien u geen toestemming geeft kunnen alleen de onder A. genoemde cookies worden geplaatst. Mogelijk kunt u dan niet van alle onderdelen van de website gebruik maken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internet-browser op uw computer worden geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

A. Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het overbrengen van communicatie en/of voor de verlening van de diensten waarom u vraagt. Ze worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, dat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dat u bepaalde pagina's reeds bekeken hebt, dat u meegedaan hebt aan een poll, of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.

B. Cookies voor het tonen van gerichte advertenties
De website maakt gebruik van advertentienetwerken om advertenties te tonen op bepaalde plekken in de website. Daarnaast kunnen bepaalde specifieke technieken als retargeting en real-time bidding ingezet worden om bezoekers die bepaalde pagina’s van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem.

C. Cookies voor website analyse
Register Accounts Executive maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Register Accounts Executive te helpen analyseren hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor RAE en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

D. Overige cookies
Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn of Twitter. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer worden geplaatst om bij te houden welke informatie gedeeld is.

E. Browser-instellingen
U kunt uw internet-browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Mogelijk kunt u dan niet van alle onderdelen van de website gebruik maken.

Beveiliging en bewaartermijn
RAE heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

RAE bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Verstrekking van gegevens
RAE kan de persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zij inschakelt bij haar bedrijfsvoering en binnen de doeleinden waarvoor zij verwerkt.

Inzage, correctie en verwijdering
U kunt uw gegevens inzien en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. U kunt daartoe een bericht met uw naam en contactgegevens sturen aan RAE, Postbus 85612, 2508 CH Den Haag, of een e-mail sturen aan info@register-rae.nl In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. RAE zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal RAE de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. RAE stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien RAE de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt RAE u een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien RAE niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan RAE u vragen om uw verzoek nader te specificeren. RAE schort de uitvoering van het verzoek op totdat u RAE de nadere specificatie heeft verstrekt.

Wijziging en versie
RAE kan dit Privacystatement eenzijdig wijzigen. VPN adviseert u daarom om dit Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 11 april 2013.

Gepubliceerd op:  17 januari 2013 3772 x bekeken