VPN

Verenigingsmanagement is een VAK. Het werken voor allerlei soorten verenigingen verlangt kennis en professionaliteit.

Samen met uw collega’s wordt u via VPN in staat gesteld items binnen uw vakgebied te delen, kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Tijdens netwerkbijeenkomsten wordt aandacht geschonken aan verschillende onderwerpen waardoor u in staat wordt gesteld uw VAK nog professioneler uit te oefenen.

VPN is een netwerkorganisatie voor professionals werkzaam in de wereld van verenigingen en stichtingen: brancheorganisaties, beroepsverenigingen, platforms, koepels e.d. waar voor het verrichten van administratieve en beleidsmatige werkzaamheden specifieke kennis en competenties noodzakelijk zijn.

Leden van VPN zijn professionele verenigingsmanagers en beleidsmedewerkers die besturen ondersteunen, adviseren en begeleiden in de ontwikkeling van hun vereniging.

VPN staat voor het uitdragen van het vak en legt actief verbindingen met (inter-)nationale stakeholders.

VPN heeft het Register AE voor verenigings-professionals opgezet om enerzijds de kwaliteit van de beroepsbeoefenaren te verhogen en anderzijds objectieve criteria te ontwikkelen voor bestuurders die deze medewerkers in hun vereniging hard nodig hebben.

Binnen het Register wordt daarom grote waarde gehecht aan de continue persoonlijke ontwikke-ling op het vakgebied en dient iedere geregi-streerde zijn Permanente Educatie (PE) bij te houden.

Gepubliceerd op:   1 juni 2016 2148 x bekeken